Hoofdstuk 1 - De begroting op hoofdlijnen

1.3 Brede Welvaart in Utrecht

De provincie Utrecht streeft naar brede welvaart voor iedereen. Maatschappelijke vooruitgang is niet alleen af te meten aan groei van de materiële welvaart maar ook aan vorderingen op het gebied van  welzijn en ecologische duurzaamheid. Bij brede welvaart gaat het niet alleen om de brede welvaartsaspecten in het 'hier & nu' maar ook om de vormen van (sociaal, natuurlijk, menselijk en economisch) kapitaal die worden opgebouwd voor 'later' en om de effecten van onze activiteiten op de welvaart 'elders'.  

Om de Utrechtse Brede Welvaart in beeld te brengen gebruiken wij de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS. De provincie Utrecht komt in deze monitor naar voren als een regio met een hoge brede welvaart. Op het vlak van inkomen en arbeid zijn inwoners van onze provincie koplopers in Nederland, met een hoog mediaan besteedbaar inkomen, een lage werkloosheid en een hoge arbeidsparticipatie. De afgelopen jaren is het inkomen van Utrechters verder gestegen. Tegelijkertijd is ook de gemiddelde schuld per huishouden doorgestegen. Het lijkt waarschijnlijk dat dit laatste samenhangt met de snel gestegen huizenprijzen in de provincie. De hoge vacaturegraad in de provincie zorgt aan de ene kant voor grote kansen op de arbeidsmarkt voor Utrechters. Aan de andere levert dit (personeel)problemen op bij werkgevers in de publieke en private sector.  
Verder is de provincie Utrecht de hoogst (of meest theoretisch) opgeleide provincie van Nederland. Dit hoge opleidingsniveau hangt samen met een relatief goede gezondheid van de Utrechtse burgers.  Daarnaast hebben Utrechters een bovengemiddeld vertrouwen in andere mensen en in instituties zoals de Tweede Kamer. Verder zijn inwoners van onze provincie vaker dan gemiddeld tevreden over hun woonomgeving. 
 

Daarnaast zijn er ook brede welvaartsaspecten waarop de provincie Utrecht achterloopt op het landelijk gemiddelde. Zo liggen er uitdagingen op het vlak van de schaarse ruimte. De provincie Utrecht is een van de meest volgebouwde provincies van Nederland, en Utrechters hebben relatief weinig groen en/of natuur tot hun beschikking. Verder hebben Utrechters minder sociale contacten dan gemiddeld en zijn ze vaker ontevreden over hun reistijd naar het werk en over hun vrije tijd.   

De brede welvaart is bovendien niet gelijk verdeeld over de Utrechtse bevolking. Een aanzienlijke groep Utrechters heeft het moeilijker, en zal zich ook niet zal herkennen in het positieve brede welvaartverhaal.  
Het gemiddelde positieve beeld over brede welvaart wordt deels beïnvloed door het hoge opleidingsniveau van de Utrechtse bevolking. Deze gemiddelden kunnen ons ten onrechte het beeld geven dat iedereen het goed heeft. Dat is uiteraard onjuist. Zo hebben Utrechters met een ‘lager’ opleidingsniveau gemiddeld gezien een lager inkomen en een minder goede gezondheid. Het is daarom van belang dat we oog houden voor verschillen in de verdeling én ervaring van brede welvaart tussen verschillende bevolkingsgroepen. 

Utrecht is dus een regio met een bovengemiddeld brede welvaartsniveau, maar met een ongelijke verdeling van de brede welvaart en met voldoende uitdagingen op verschillende brede welvaartsaspecten. Dit beeld komt ook naar voren in de trendanalyse brede welvaart die we vorig jaar hebben samengesteld voor de provincie Utrecht. De bijbehorende factsheet met video zijn begin dit jaar gepubliceerd ¹.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32