Bijlagen

Bijlage 3 - Staat van begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie verleend kan worden expliciet in de begroting van de Provincie Utrecht staan vermeld. Met het vaststellen van deze staat van begrotingssubsidies wordt een grondslag verkregen voor subsidies die worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU). De in onderstaande tabel opgenomen begrotingssubsidies zijn reeds eerder door uw Staten vastgesteld en sluiten aan op de stand die in de Zomernota 2022 is gepresenteerd.

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2024

Prog.

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

1

Ruimtelijke ontwikkeling

213

-

-

-

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

213

-

-

Hogeschool Amsterdam

-

-

Hogeschool Utrecht

-

-

2

Landelijk gebied

1.407

436

-

-

Stichting IVN

192

-

-

Faunabeheer

415

-

-

Gemeente Woerden Groen is Goed

20

20

-

-

Stichting Dierenlot

40

40

-

-

Stichting vogelopvang Utrecht

11

11

-

-

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

350

350

-

-

Gemeente Wijk bij Duurstede, Groen doet Goed

15

15

-

-

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht

364

-

-

Voedselbank Utrecht

-

-

-

-

3

Bodem, water en milieu

15

-

-

-

Omgevingsdienst regio Utrecht

-

-

-

-

Natuur en Milieufederatie Utrecht

15

-

-

-

4

Energietransitie

165

165

-

-

Natuur en Milieufederatie Utrecht

165

165

-

-

Energie van Utrecht

-

-

-

-

Gemeente Utrecht RES U16

-

-

-

-

5

Bereikbaarheid I - Algemeen

4.014

2.107

-

-

Gemeente De Bilt

237

-

-

-

Gemeente Utrecht

257

257

-

-

Gemeente Utrecht

-

-

-

-

Stichting Hub Utrecht Oost

20

-

-

-

Gemeente Utrecht

1.850

1.850

-

-

Gemeente Utrecht

1.650

-

-

-

6

Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer

39

40

-

-

Gemeente Nieuwegein voet- en fietsveer VREVIA

39

40

-

-

7

Cultuur en erfgoed

2.991

2.666

-

-

Stichting theaterfestival Woerden

10

10

-

-

Stichting Arteganza

15

15

-

-

Stichting Het Literatuurhuis

90

90

-

-

Stichting weeshuis van de Kunst

15

15

-

-

Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht

30

30

-

-

Stichting Nacht van de Literatuur Amersfoort

5

5

-

-

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht STAMU

136

136

-

-

Stichting Het Utrechtse Landschap

817

817

-

-

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht

1.512

1.512

-

-

Stichting KunstBende Regio Utrecht

36

36

-

-

Stichting Nederlands Film Festival

7

-

-

-

Stichting DOMunder

-

-

-

-

Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht

36

-

-

-

Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland

-

-

-

-

Stichting Exploitatie Slot Zuylen

135

-

-

-

Stichting Kasteel Amerongen

112

-

-

-

Stichting De Machinerie

-

-

-

-

Stichting Grebbelinie

15

-

-

-

Stichting Huis te Utrecht

-

-

-

-

Stichting De Cooperatie (CPRT)

-

-

-

-

Stichting Statenjacht

20

-

-

-

Stichting Havikconcert

-

-

Stichting Straattheaterfestival Woerden

-

-

Kunst Centraal

-

-

8

Economie

641

475

-

-

Nationaal Groenfonds

250

250

-

-

Economic Board Utrecht (EBU)

225

225

-

-

Opleidingsbedrijf Metaal Midden Nederland B.V.

19

-

-

Gemeente Utrecht

25

-

-

-

Gemeente Utrecht

13

-

-

-

Stichting ICT Valley

-

-

-

-

Stichting Nationaal Instituut voor Middelbaar Eco&Tech

109

-

-

-

TechnoHUB BV

-

-

-

-

St.Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei

-

-

-

-

Stichting Hogeschool Utrecht

-

-

-

-

Stichting Dutch Game Garden

-

-

-

-

9

Bestuur

300

300

-

-

Mediafonds provincie Utrecht

300

300

-

-

Totaal

9.785

6.189

-

-

Toelichting:

- Saldi in de kolom '2024' komt overeen met de gepresenteerde Staat van begrotingssubsidies in de Zomernota 2024.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32