Hoofdstuk 4 - Financiële begroting

4.1 Uiteenzetting financiële positie

 4.1.1 Financieel meerjarenperspectief 2024 - 2027

Financieel Meerjarenperspectief

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Saldo programma's

-266.309

-365.337

-356.874

-312.163

-300.368

-293.035

Overhead

-58.942

-62.046

-64.044

-60.329

-57.957

-58.073

Algemene middelen

412.727

434.509

461.232

469.939

477.666

490.782

Stelposten

-1.543

-6.263

-15.919

-25.291

-32.600

Onvoorzien

-

-971

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

Saldo begroting bruto

16.754

-91.390

-51.747

4.569

21.819

10.460

Mutaties in de reserves

29.434

88.374

72.614

27.910

12.469

30.579

Saldo begroting inclusief reserves

46.188

-3.016

20.867

32.479

34.288

41.039

Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2024 zijn de oorspronkelijke meerjarenraming uit de Programmabegroting 2023 en Statenbesluiten, de Kaderbrief 2024-2027 en de meerjarige effecten uit de Zomernota 2023.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32