Hoofdstuk 3 - Paragrafen

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de verplichte paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat het om de vraag in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële gevolgen op te kunnen vangen van het optreden van de ingeschatte risico’s (art. 11 BBV). De ratio weerstandsvermogen en de overige financiële kengetallen geven een zo betrouwbaar en verantwoord mogelijk inzicht in de actuele financiële positie van de provincie en de duiding ervan.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing behandelen we de volgende onderdelen:

  1. Risicomanagement binnen de provincie Utrecht;
  2. Risicoanalyse;
  3. Drie belangrijke veranderingen van risico’s in het benodigd weerstandsvermogen ten opzichte van de jaarrekening 2022;
  4. Benodigd weerstandsvermogen en beschikbare weerstandscapaciteit;
  5. Ratio weerstandsvermogen;
  6. Financiële kengetallen.
Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32