Hoofdstuk 2 - Programma's en overzicht Overhead

7. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie werkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht hiervan kunnen leren en genieten. We werken aan voldoende en kwalitatief goede recreatievoorzieningen, die meegroeien met de behoefte. We begeleiden de groei van het toerisme en dragen bij aan spreiding van de druk.

schaal x € 1.000
Lasten € 31.003
Baten € -997
Saldo € 30.006
Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32