Hoofdstuk 2 - Programma's en overzicht Overhead

9. Bestuur

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Een goed bestuurde provincie is belangrijk voor de inwoners.

schaal x € 1.000
Lasten € 18.813
Baten € -606
Saldo € 18.208
Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32