Hoofdstuk 2 - Programma's en overzicht Overhead

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De kwaliteit van het stedelijk en landelijk gebied is hoog en het leef- en vestigingsklimaat is sterk.

schaal x € 1.000
Lasten € 26.826
Baten € -1.462
Saldo € 25.364
Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32