Hoofdstuk 2 - Programma's en overzicht Overhead

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan een goede en duurzame bereikbaarheid per fiets, auto en voor het vervoer van goederen in een gezonde en verkeersveilige omgeving.
Dezelfde ambities hebben we voor het vervoer van goederen door onze provincie. Dit willen we bereiken door goede samenwerking met gemeenten, vervoerders en al onze andere partners. Daarbij zoeken we slimme combinaties van vraag en aanbod en werken we aan verdere integratie van de modaliteiten. De komende jaren blijft de provincie Utrecht groeien; zowel het aantal banen als het aantal inwoners neemt toe. De ruimtelijke en economische groei in de provincie Utrecht leidt tot een grote mobiliteitsopgave, met een vergrote vraag naar mobiliteit en druk op de bereikbaarheid. Alleen met een mobiliteitstransitie en een beweging naar integrale slimme mobiliteit kunnen we invulling geven aan deze opgave.

schaal x € 1.000
Lasten € 86.427
Baten € -2.428
Saldo € 83.999
Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32