Hoofdstuk 3 - Paragrafen

3.10 Arbeidscapaciteit

In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit: 

  1. loonkosten voor de formatie van de provincie Utrecht; 
  1. loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie die worden gedekt vanuit materiële budgetten; 
  1. kosten voor de inhuur van externen.

 De manier van registreren, sturen en rapporteren is volop in beweging. Dat geldt ook voor deze paragraaf. De informatie in deze paragraaf komt o.a. tot stand door de verdeling van de capaciteit van alle programma's, paragrafen en investeringen samen te voegen zodat er een totaaloverzicht beschikbaar is. De onderbouwingen zijn wel beschikbaar maar maken echter geen onderdeel uit van deze paragraaf. 

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32