Hoofdstuk 2 - Programma's en overzicht Overhead

3. Bodem, water, milieu

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie Utrecht heeft een gezonde, klimaatbestendige, waterrobuuste en veilige leefomgeving.

schaal x € 1.000
Lasten € 34.820
Baten € -1.548
Saldo € 33.272
Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32