Hoofdstuk 2 - Programma's en overzicht Overhead

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan een goede en duurzame bereikbaarheid per Openbaar Vervoer.

schaal x € 1.000
Lasten € 180.360
Baten € -17.179
Saldo € 163.181
Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32