Hoofdstuk 2 - Programma's en overzicht Overhead

8. Economie

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan een sterke, competitieve en circulaire economie. Een economie met aantrekkelijke en toekomstbestendige voorzieningen voor bedrijven en werknemers en focus op innovatieve ontwikkelingen die gericht zijn op maatschappelijke transities.

De Economische Visie 2020 – 2027 Focus op een vitale en duurzame economie en de Regionaal Economische Agenda (REA) liggen ten grondslag aan ons beleid. De Economische Visie is op 3 maart 2021 vastgesteld door Provinciale Staten. De REA is in 2020 met partners in de regio bepaald. De regio staat namelijk voor grote transformatievraagstukken, als verduurzaming, circulariteit en digitalisering. We proberen onze economie daar zo goed mogelijk op te richten. Dit doen we door de kwaliteit van werklocaties te verbeteren, door de werkzame beroepsbevolking productiever te maken, door circulair ondernemerschap te stimuleren en door de innovatiekracht en toekomstbestendigheid van het MKB te versterken. We richten ons op het vergroten van de brede welvaart, niet alleen de financiële. Dit noemen we de nieuwe economie.

We voeren dit beleid binnen een context van onzekere conjuncturele ontwikkelingen. De inflatie loopt op, het producentenvertrouwen ligt lager dan gemiddeld, investeringen dalen en er gaan meer bedrijven failliet. Bovendien is er binnen Utrecht nog steeds sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Samen met onze regionale partners bieden we het hoofd aan deze uitdagingen.

schaal x € 1.000
Lasten € 10.105
Baten € -36
Saldo € 10.069
Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32