Hoofdstuk 4 - Financiële begroting

4.2 Overzicht van lasten en baten

Totaaloverzicht Begroting 2024

Exploitatie

Reserves

Totaal

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Storting

Onttrek.

Saldo

saldo

1. Ruimtelijke ontwikkeling

26.826

1.462

-25.364

0

4.645

4.645

-20.719

2. Landelijk gebied

69.281

4.156

-65.125

2.288

14.518

12.230

-52.895

3. Bodem, water, milieu

34.820

1.548

-33.272

0

5.246

5.246

-28.026

4. Energietransitie

12.170

520

-11.650

0

1.564

1.564

-10.086

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

86.427

2.428

-83.999

0

19.602

19.602

-64.397

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

180.360

17.179

-163.181

0

21.848

21.848

-141.333

7. Cultuur en erfgoed

31.003

997

-30.006

0

400

400

-29.606

8. Economie

10.105

36

-10.069

3.000

2.489

-511

-10.580

9. Bestuur

18.813

606

-18.208

0

0

0

-18.208

10. Overzicht overhead

68.192

4.149

-64.044

0

0

0

-64.044

Saldo Programma's

537.997

33.080

-504.917

5.288

70.312

65.024

-439.893

Algemene dekkingsmiddelen

1.700

462.932

461.232

0

0

0

461.232

Stelposten

6.263

0

-6.263

0

0

0

-6.263

Onvoorzien

1.800

0

-1.800

0

0

0

-1.800

Res. Algemene middelen

0

0

0

0

7.590

7.590

7.590

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

Totaal begroting

547.760

496.012

-51.747

5.288

77.902

72.614

20.867

Mutatie reserves

5.288

77.902

72.614

Begroting incl. reserves

553.048

573.914

20.867

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32